english version

strona główna oferta o firmie kontakt
certyfikat
lewar sp z o. o.
 

MODERNIZACJE D¬WIGÓW I KABIN

Specjalizujemy się w modernizacji istniej±cych dĽwigów w starych zasobach mieszkaniowych w zakresie wymiany tablic sterowych, remontu kabin, modernizacji ram kabinowych kulowych przez wymianę chwytaczy na dwukierunkowe co przy niewielkich nakładach pozwala na poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu użytkowania i spełnienia wymagań Dozoru Technicznego oraz nowych przepisów dot. poprawy bezpieczeństwa starych dĽwigów. Umożliwia to etapow± realizację modernizacji starych dĽwigów na nowe przy wykorzystaniu aktualnych możliwo¶ci finansowych wła¶cicieli dĽwigu.

Remonty starych kabin wykonujemy przez wyłożenie ¶cian płytami laminatowymi, narożników blach± nierdzewn± oraz wymianę kaset dyspozycji

kabina dĽwigowa - modernizacja